Úvod
poskytované služby

 • občanské právo všeobecně - právní úkony a spory o jejich neplatnost, ochrana vlastnického práva, vypořádání spoluvlastnictví
 • veřejné právo stavební
 • právní vztahy k pozemkům a stavbám,vklady a záznamy do katastru nemovitostí
 • obchodní právo se zaměřením na investiční výstavbu
 • bytové právo - nájemní i vlastnické vztahy k bytům
 • rodinné právo, řízení o rozvod manželství a o úpravu práv a povinností rodičů k nezletilým dětem, výživné, vypořádání společného jmění manželů
 • dědické právo, projednání dědictví a spory s ním související
 • náhrada škody a vymáhání bezdůvodného obohacení
 • uplatnění, a vymáhání pohledávek
 • ochrana osobnostních práv
 • obhajoba v trestních věcech
 • správní řízení před úřady
 • zastupování v řízení před Ústavním soudem ČR
obory
advokátní tarif
kontakt
© Webarium s.r.o.