Úvod
poskytované služby

Advokátní kancelář poskytuje právní služby těmito úkony v rámci všeobecné praxe:

  • zastupování před všemi soudy a před úřady státní správy v ČR
  • sepisování návrhů,žalob,podání a stížností
  • sepisování smluv a listin (právních úkonů) a právní pomoc při jejich porušení
  • právní konzultace
obory
advokátní tarif
kontakt
© Webarium s.r.o.